בית אבות סיעודי בית סביון, בית זרע

ישוב: 
בית-זרע
בעלות: 
קיבוץ/התנועה הקיבוצית
פיקוח: 
משרד הבריאות (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באמצעות משרד הבריאות (קוד)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
לפי הקריטריונים של משרד הבריאות
אופן התשלום: 
פרטי
אופן התשלום: 
חודשי
מחלקות: 
מחלקה סיעודית

שירותים

טיפול אישי
מעקב רפואי/מונע
טיפול רפואי
התעמלות
פיסיותראפיה
טיפול סוציאלי
מספרה
מחלקה סיעודית
ריפוי בעיסוק
אשפוז קצר מועד
פעילות חברתית
ארוחות

צוות

מטפלים
רופא כללי
עובדים סוציאליים
אחיות
פיסיותראפיסטים
מרפאים בעיסוק
עובדים כלליים

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
שפות דיבור: 
רוסית
שפות דיבור: 
מרוקאית
שפות דיבור: 
אידיש
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

סיעודיים

מספר אנשים במחלקה: 
15
אזור לקבלה: 
מחוזי