מגדל נופים-מחלקה סיעודית בע''מ, ירושלים

ישוב: 
ירושלים
בעלות: 
פרטית
ותק: 
1986
פיקוח: 
משרד הבריאות (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
אישור ועדת קבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
פרטי
מחלקות: 
מחלקה סיעודית

שירותים

טיפול סוציאלי
טיפול רפואי
ריפוי בעיסוק
פיסיותראפיה
מחלקה סיעודית

צוות

מרפאים בעיסוק
עובדים כלליים
פיסיותראפיסטים
מזכירות
עובדים סוציאליים
מטפלים
מנהל
דיאטנית
אחיות
רופא גריאטרי

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
הולנדית
שפות דיבור: 
גרמנית
שפות דיבור: 
עברית
שפות דיבור: 
אנגלית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

סיעודיים

מספר אנשים במחלקה: 
21
אזור לקבלה: 
ארצי