המאמרים של נאוה מדור חיים

דוקטורט - מבוא 1

מספרם של הקשישים בישראל (בני 65 ומעלה) גדל בשיעור חסר תקדים. קצב הגידול של האוכלוסייה הקשישה הוא יותר מכפול מזה של האוכלוסייה הכללית. מאז שנת 1955 גדלה אוכלוסיית הקשישים פי 7.7, בעוד האוכלוסייה הכללית גדלה פי 3.7 (ברודסקי, שנור ובאר 2004).
מספרם של הקשישים בני ה-65+ הגיע בסוף 2002 ל-655.4 אלף, והם מהווים עשרה אחוזים מכלל האוכלוסייה. בקרב האוכלוסייה היהודית שיעור הקשישים הוא 13% ובקרב האוכלוסייה הלא יהודית השיעור הוא 3.2%. למידע נוסף »

דוקטורט - תקציר 2

הגורמים העיקריים שנמצאו כמגבירים את ההשתתפות הם:
1. תחושת יעילות עצמית, ובעיקר תחושת יעילות עצמית ביכולת ההשפעה במוסד.
2. קשר חזק עם הדיירים.
3. מציאת משמעות בחיים החברתיים במוסד.
4. פעילות ציבורית בעבר.
הגורמים העיקריים שנמצאו כמפחיתים את ההשתתפות הם:
1. גיל גבוה
2. ירידה במסוגלות הבריאותית. למידע נוסף »

דוקטורט - תקציר 1

מטרת המחקר היא לבדוק את נושא השתתפות הדיירים במוסדות לקשישים, את מעורבותם במישור הארגוני ובמישור החברתי ולבחון מספר גורמים הקשורים במאפייני הדיירים ובתכונותיהם העשויים להשפיע על ההשתתפות.
השתתפות דיירים נתפסת כאמצעי העשוי לתרום לאיכות החיים של הדיירים, להקל על השתלבותם במוסד, לאפשר להם להמשיך בחיים פעילים הכוללים תפקידים חברתיים, ההשתתפות נתפסת כגורם מרכזי בבניית תחושת קהילתיות, כאמצעי ל"העצמה" של הדיירים ולהצבת בלמים בפני התפתחות המוסד לקשישים בכוון של "טוטאליות".
התרומה של העבודה הנוכחית היא בשל שלוש סיבות עיקריות: למידע נוסף »

האם להישאר בבית או לעבור לגור במוסד?

הטענות: שבית עדיף על מוסד ושמוסד הוא "רע הכרחי", מוצא של חוסר ברירה – לא נכונות. עבור חלק מהאנשים בית עדיף, אך הרבה אנשים זקנים ירגישו טוב יותר במוסד, ואיכות חייהם תשתפר.

כיצד נחליט מה עדיף? מהם השיקולים שינחו אותנו בקבלת ההחלטות לגבי המשך המגורים בבית או לחילופין - במוסד? כיצד נחליט איזו משתי אפשרויות מגורים אלו עונה טוב יותר על הצרכים שלנו?

מומלץ לבחון היטב את היתרונות והחסרונות של כל אחד ממקומות מגורים אלו עבורנו, בהתייחס הן לתנאי המגורים שלנו בבית שלנו והן לאישיות שלנו ולתכונות האופי שלנו.
זכרו – לא כל מה שטוב ומתאים לחברים שלנו מתאים באותה מידה גם לנו. למידע נוסף »

שלב תוכן