המאמרים של מתי שיק

קבלת קוד אשפוז של משרד הבריאות

מהו קוד אשפוז?

קוד אשפוז הוא הזכות הניתנת לחולים שנמצאו זכאים ע"י משרד הבריאות, לאשפז חולה סיעודי תוך קבלת סיוע במימון האשפוז מתקציב הבריאות של המדינה ועל בסיס מקום פנוי במכסת הקודים שנקבעו בתקציב המדינה לאותה שנה.

מהם הקריטריונים לקבלתו? למידע נוסף »

  • א. "הגדרה"

מצבים תפקודיים של קשיש ומגוון פתרונות

במדינת ישראל חיים כ-700,000 קשישים מהם כ-115,000 קשישים הנזקקים לסיעוד ועזרה בפעילויות היום-יום (Activities of Daily Living,ADL ). בפעילויות אלו נכללות הפעולות שאדם מבצע כחלק משגרת יומו על מנת לקיים אורח חיים תקין והן כוללות: הלבשה, אכילה,רחצה,ניידות וטיפול בהפרשות גוף . כאשר אנו מתבגרים, לעיתים אנו זקוקים לסיוע בפעילויות אלו ויכולתנו לבצע את הפעולות הוא גם המפתח על פיו קובעות הרשויות את מידת הסיוע הניתנת על פי המצב התפקודי שבו נמצא כל קשיש.
ההגדרות המקובלות במסגרות הטיפול בקשיש הן אחידות, ומטרתן לאפשר שפה משותפת של כל העוסקים בתחום.

נהוג להבחין בין מספר מצבים תפקודיים עיקריים: למידע נוסף »

שלב תוכן