בית אבות ירדן לגיל הזהב, נהריה

ישוב: 
נהריה
בעלות: 
פרטית
ותק: 
1993
פיקוח: 
משרד הרווחה (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
אישור ועדת קבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
חודשי
אופן התשלום: 
פרטי
מחלקות: 
מחלקה לעצמאיים ותשושים

שירותים

ריפוי בעיסוק
טיולים
התעמלות
טיפול רפואי
מועדון
שירות קריאת מצוקה
נופשון
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
מרפאה
פיסיותראפיה
חוגים
מספרה
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
טיפול סוציאלי
הסעות
הערכה תפקודית
בית כנסת
ספרייה
הרצאות/חוגים
גינה/חצר
טיפול מונע
טיפול פסיכולוגי

צוות

אב בית
עובדים סוציאליים
מנהל
עובדים כלליים
רופא כללי
פודיאטריסט/כירופודיסט
מדריכים חברתיים
מרפאים בעיסוק
צוות לילה
אחיות

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

עצמאיים ותשושים

מספר אנשים במחלקה: 
62
אזור לקבלה: 
ללא הגבלה