דיור 55+, עכו

ישוב: 
עכו
בעלות: 
משרד הרווחה
בעלות: 
פרזות
ותק: 
1987
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
פיקוח: 
משרד הרווחה
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישורי הכנסה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
דוח סוציאלי
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
שאלון השירות
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
חודשי
אופן התשלום: 
פרטי
מחלקות: 
מחלקה לעצמאיים

שירותים

מועדון
גינה/חצר
סיוע חומרי-השאלת ציוד מחוץ לשרות
שירותי עזרה ביתית
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
מספרה
שירות קריאת מצוקה
ארוחות
שירותי כביסה
שירותי נקיון הבית
טיפול סוציאלי
הרצאות/חוגים
טיפול אישי (רחצה, סיעוד, וכדומה)
התעמלות
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
ספרייה
הפעלת מועדון
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
חוגים
טיולים

צוות

מדריכים מקצועיים/שיקומיים
אב בית
מטפלים
מתנדבים
עובדים כלליים
עובדים סוציאליים

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

עצמאיים

מספר אמשים במחלקה: 
84
אזור לקבלה: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות