דיור מוגן תלפיות, עמיגור

ישוב: 
ירושלים
בעלות: 
עמיגור
ותק: 
1997
רשת: 
עמיגור
פיקוח: 
משרד הרווחה
פיקוח: 
משרד הבינוי והשיכון
אופן הפנייה: 
הפנייה אחרת
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
דוח סוציאלי
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
לפי הקריטריונים של הגורם המפעיל
מחלקות: 
מחלקה לעצמאיים

שירותים

שירות קריאת מצוקה
מועדון
התעמלות
שירותי עזרה ביתית
חוגים
טיפול סוציאלי
הרצאות/חוגים

צוות

עובדים סוציאליים
רכז הדרכה/תרבות
אב בית
מנהל

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
ספרדית/לדינו/פורטוגזית
שפות דיבור: 
רומנית
שפות דיבור: 
רוסית
שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

עצמאיים

מספר אמשים במחלקה: 
136
אזור לקבלה: 
מחוזי