דיור מוגן שכונת התקווה

ישוב: 
תל-אביב-יפו
בעלות: 
חלמיש
בעלות: 
עמיגור
בעלות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
ותק: 
1989
פיקוח: 
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד הרווחה
אופן הפנייה: 
באמצעות החברה המשכנת
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
מכתב הפניה
אופן התשלום: 
פרטי
אופן התשלום: 
חודשי
מחלקות: 
מחלקה לעצמאיים

שירותים

שירותי כביסה
פעילות חברתית
טיפול סוציאלי
טיפול אישי
ארוחות
מועדון
סיוע בשיפוץ/תיקון מכשירים
הרצאות/חוגים
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
מעקב רפואי/מונע

צוות

אב בית
מטפלים

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

עצמאיים

מספר אמשים במחלקה: 
60
אזור לקבלה: 
מחוזי