דיור מוגן, קרית בנימין

ישוב: 
קרית-אתא
בעלות: 
עמיגור
בעלות: 
האגודה למען הזקן
ותק: 
1987
פיקוח: 
משרד הרווחה
פיקוח: 
רשות מקומית
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
התחייבות כספית
אופן התשלום: 
פרטי
מחלקות: 
מחלקה לעצמאיים

שירותים

טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
טיפול אישי
שירותי עזרה ביתית
שירות קריאת מצוקה
התעמלות מחוץ לשירות
מועדון מחוץ לשירות

צוות

מטפלים
אב בית

אוכלוסייה

הקשר דתי: 
דתי

עצמאיים

מספר אמשים במחלקה: 
100
אזור לקבלה: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות