דיור מוגן, עשרת

ישוב: 
עשרת
בעלות: 
האגודה למען הזקן
בעלות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
ותק: 
1993
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
לא מיועד לחולים סיעודיים
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
חודשי
אופן התשלום: 
פרטי
אופן התשלום: 
תשלום חד פעמי המקנה זכויות בטאבו
מחלקות: 
מחלקה לעצמאיים

שירותים

שירות קריאת מצוקה
פעילות חברתית
ארוחות
גינה/חצר
מחלקה סיעודית מחוץ לשרות

צוות

מזכירות
אב בית

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

עצמאיים

מספר אמשים במחלקה: 
59
אזור לקבלה: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות