דיור מוגן עמישב

ישוב: 
פתח-תקוה
בעלות: 
פרזות
ותק: 
1995
פיקוח: 
משרד הרווחה
פיקוח: 
משרד הבינוי והשיכון
אופן הפנייה: 
באמצעות החברה המשכנת
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
דוח סוציאלי
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
לפי הקריטריונים של הגורם המפעיל
אופן התשלום: 
לפי הקריטריונים של משרד השיכון
מחלקות: 
מחלקה לעצמאיים

שירותים

מועדון
שירות קריאת מצוקה
טיפול סוציאלי

צוות

עובדים סוציאליים
אב בית

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

עצמאיים

מספר אמשים במחלקה: 
94
אזור לקבלה: 
מחוזי