דיור מוגן סירקין, קרית-אתא

ישוב: 
קרית-אתא
בעלות: 
שקמונה
פיקוח: 
משרד הרווחה
פיקוח: 
הגורם המפעיל
אופן הפנייה: 
באמצעות החברה המשכנת
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישורי הכנסה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
בקשה בכתב
אופן התשלום: 
חודשי
מחלקות: 
מחלקה לעצמאיים

שירותים

חוגים
סיוע בתיקוני בית/ סיירת תיקונים
שירות קריאת מצוקה סמלי
שירות קריאת מצוקה
טיפול סוציאלי
מועדון
סיוע בשיפוץ/תיקון מכשירים
פעילות חברתית

צוות

עובדים סוציאליים
אב בית
רכז הדרכה/תרבות
מדריכים מקצועיים/שיקומיים

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
שפות אחרות
שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

עצמאיים

מספר אמשים במחלקה: 
99
אזור לקבלה: 
מחוזי