מעון רעות התשבי, ארגון עולי מרכז אירופה, חיפה

ישוב: 
חיפה
בעלות: 
ארגון עולים/התאחדות עולי..
ותק: 
1962
רשת: 
ארגון עולי מרכז אירופה
פיקוח: 
משרד הרווחה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
חבר רשום בלבד
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
פרטי
אופן התשלום: 
חודשי
אופן התשלום: 
פקדון המוחזר במלואו נומינלית
מחלקות: 
מחלקה לעצמאיים ותשושים

שירותים

ספרייה
ארוחות
מרפאה
שירות קריאת מצוקה
גינה/חצר
טיולים
הסעות למקבלי השירות
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
טיפול בתנועה
פעילות חברתית
חוגים
טיפול סוציאלי

צוות

עובדים כלליים
מנהל
צוות לילה
אחיות
עובדים סוציאליים
רופא גריאטרי

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
גרמנית
שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

עצמאיים ותשושים

מספר אנשים במחלקה: 
54
אזור לקבלה: 
מחוזי