דיור מוגן לב גנים, נתניה

ישוב: 
נתניה
בעלות: 
פרטית
ותק: 
1997
פיקוח: 
משרד הבריאות (+רשיון)
פיקוח: 
משרד הרווחה
פיקוח: 
הגורם המפעיל
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
אישור ועדת קבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
חודשי
אופן התשלום: 
פרטי
אופן התשלום: 
חד פעמי + חודשי
מחלקות: 
מחלקה לעצמאיים
מחלקות: 
מחלקה סיעודית

שירותים

מחלקה סיעודית
מעקב רפואי/מונע
פעילות חברתית
ספרייה
חדר כושר
ארוחות

צוות

רופא כללי
מטפלים
אב בית
עובדים סוציאליים
עובדים כלליים
אחיות
מנהל

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
אנגלית
שפות דיבור: 
עברית
שפות דיבור: 
שפות אחרות
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

עצמאיים

מספר אמשים במחלקה: 
76
אזור לקבלה: 
ארצי

סיעודיים

מספר אנשים במחלקה: 
24
אזור לקבלה: 
ארצי