דיור מוגן כנען, צפת

ישוב: 
צפת
בעלות: 
עמידר
בעלות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
ותק: 
1997
פיקוח: 
משרד הרווחה
פיקוח: 
רשות מקומית
אופן הפנייה: 
דרך המחלקה לשירותים חברתיים
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
דוח סוציאלי
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
מכתב הפניה
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
אופן התשלום: 
חודשי
אופן התשלום: 
פרטי
מחלקות: 
מחלקה לעצמאיים

שירותים

הפעלת מועדון
שירות קריאת מצוקה
סיוע בתיקוני בית/ סיירת תיקונים

צוות

עובדים כלליים
אב בית

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
שפות דיבור: 
רוסית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

עצמאיים

מספר אמשים במחלקה: 
84
אזור לקבלה: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות