דיור מוגן כיסופים רמות, מטב, ירושלים

ישוב: 
ירושלים
בעלות: 
מטב
ותק: 
2002
פיקוח: 
משרד הבינוי והשיכון
פיקוח: 
משרד הרווחה
אופן הפנייה: 
דרך משרד השיכון
אופן הפנייה: 
דרך משרד הרווחה
קריטריונים לקבלה: 
אישור ועדת קבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
דוח סוציאלי
אופן התשלום: 
לפי הקריטריונים של הגורם המפעיל
מחלקות: 
מחלקה לעצמאיים

שירותים

התעמלות
פעילות חברתית
טיפול סוציאלי
הרצאות/חוגים
חוגים

צוות

אב בית
עובדים כלליים
עובדים סוציאליים
מנהל
רכז הדרכה/תרבות

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
שפות דיבור: 
רוסית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

עצמאיים

מספר אמשים במחלקה: 
90
אזור לקבלה: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות