דיור מוגן יהודה הנשיא

ישוב: 
חיפה
בעלות: 
שקמונה
ותק: 
2000
פיקוח: 
משרד הרווחה
אופן הפנייה: 
דרך משרד השיכון
אופן הפנייה: 
באמצעות החברה המשכנת
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
מכתב הפניה
אופן התשלום: 
חודשי
אופן התשלום: 
פרטי
מחלקות: 
מחלקה לעצמאיים

שירותים

שירותי עזרה ביתית
גינה/חצר
ביקורי בית/מעקב
טיפול סוציאלי
מועדון מחוץ לשירות
פעילות חברתית

צוות

אב בית
מתנדבים

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
רוסית
שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

עצמאיים

מספר אמשים במחלקה: 
78
אזור לקבלה: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות