דיור מוגן העמקים, קרית-ביאליק

ישוב: 
קרית-ביאליק
בעלות: 
שקמונה
פיקוח: 
משרד הרווחה
פיקוח: 
הגורם המפעיל
אופן הפנייה: 
באמצעות החברה המשכנת
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
בקשה בכתב
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישורי הכנסה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
מסמכים אחרים
אופן התשלום: 
חודשי
מחלקות: 
מחלקה לעצמאיים

שירותים

שירות קריאת מצוקה
סיוע בשיפוץ/תיקון מכשירים
התעמלות
פעילות חברתית
חוגים
מועדון
טיפול סוציאלי

צוות

מדריכים מקצועיים/שיקומיים
עובדים כלליים
אב בית
עובדים סוציאליים
רכז הדרכה/תרבות
מטפלים

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
שפות אחרות
שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

עצמאיים

מספר אמשים במחלקה: 
129
אזור לקבלה: 
מחוזי