דיור מוגן גיל הזהב שדרות

ישוב: 
ערד
בעלות: 
עמיגור
ותק: 
2001
פיקוח: 
עמיגור
פיקוח: 
משרד הרווחה
אופן הפנייה: 
באמצעות החברה המשכנת
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
דוח סוציאלי
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
חודשי
אופן התשלום: 
לפי הקריטריונים של משרד השיכון
מחלקות: 
מחלקה לעצמאיים

שירותים

מועדון
פעילות חברתית
טיפול סוציאלי
גינה/חצר

צוות

עובדים סוציאליים
אב בית

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
שפות אחרות
שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

עצמאיים

מספר אמשים במחלקה: 
161
אזור לקבלה: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות