דיור מוגן גבעת רם, כרמיאל

ישוב: 
כרמיאל
בעלות: 
עמיגור
רשת: 
עמיגור
מנהל הבית: 
גברת אהובה לוי
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
פיקוח: 
משרד הרווחה
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
אופן הפנייה: 
דרך המחלקה לשירותים חברתיים
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
דוח סוציאלי
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
חודשי
אופן התשלום: 
לפי הקריטריונים של משרד הרווחה
מחלקות: 
מחלקה לעצמאיים

שירותים

חוגים
טיפול סוציאלי
פעילות חברתית

צוות

מנהל
עובדים סוציאליים
אב בית

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
שפות דיבור: 
שפות אחרות
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

עצמאיים

מספר אמשים במחלקה: 
120
אזור לקבלה: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות