דיור מוגן בית שוויץ, ירושלים

ישוב: 
ירושלים
בעלות: 
עמותה
ותק: 
1987
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
פיקוח: 
משרד הרווחה
פיקוח: 
רשות מקומית
אופן הפנייה: 
באמצעות עובד סוציאלי
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישורי הכנסה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
תשלום עבור חלק מהשירותים
אופן התשלום: 
פרטי
מחלקות: 
מחלקה לעצמאיים

שירותים

מועדון
דיור מוגן
שירות קריאת מצוקה
התעמלות
טיפול פסיכולוגי
שירותי כביסה
טיפול סוציאלי
חונכים/ מתנדבים
אבחון סוציאלי
חוגים

צוות

אב בית
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
עובדים סוציאליים
מדריכים חברתיים
מנהל
מזכירות

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
שפות אחרות
שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
דתי

עצמאיים

מספר אמשים במחלקה: 
46
אזור לקבלה: 
אזור רישום