דיור מוגן בית הנרקיס, אשדוד

ישוב: 
אשדוד
בעלות: 
משרד ממשלתי
בעלות: 
עמיגור
ותק: 
1984
פיקוח: 
משרד הרווחה
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
דוח סוציאלי
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
מסמכים אחרים
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
מכתב הפניה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישורי הכנסה
אופן התשלום: 
חודשי
אופן התשלום: 
פרטי
מחלקות: 
מחלקה לעצמאיים

שירותים

פעילות חברתית
גינה/חצר
הפעלת שירות קריאת מצוקה
סיוע בשיפוץ/תיקון מכשירים
אבחון רפואי מחוץ לשירות
ארוחות

צוות

אב בית
מזכירות
עובדים כלליים
מנהל

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

עצמאיים

מספר אמשים במחלקה: 
47
אזור לקבלה: 
מחוזי