דיור מוגן בית גיל הזהב הדרים, מטב, כפר-סבא

ישוב: 
כפר-סבא
בעלות: 
מטב
ותק: 
1997
פיקוח: 
משרד הבינוי והשיכון
פיקוח: 
משרד הרווחה
אופן הפנייה: 
דרך משרד הקליטה
אופן הפנייה: 
דרך משרד השיכון
קריטריונים לקבלה: 
אישור ועדת קבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
דוח סוציאלי
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
לפי הקריטריונים של הגורם המפעיל
מחלקות: 
מחלקה לעצמאיים

שירותים

שירות קריאת מצוקה
טיולים
פעילות חברתית
מועדון
חוגים
טיפול סוציאלי
הרצאות/חוגים
התעמלות

צוות

מטפלים
עובדים כלליים
אחר (כגון כוננים)
אב בית
מנהל
עובדים סוציאליים
רכז הדרכה/תרבות

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
שפות דיבור: 
רוסית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

עצמאיים

מספר אמשים במחלקה: 
103
אזור לקבלה: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות