דיור גיל הזהב, פסגת זאב, ירושלים

ישוב: 
ירושלים
בעלות: 
פרזות
ותק: 
1997
פיקוח: 
משרד הבינוי והשיכון
פיקוח: 
משרד הרווחה
אופן הפנייה: 
דרך משרד הקליטה
אופן הפנייה: 
דרך המחלקה לשירותים חברתיים
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
מכתב הפניה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
דוח סוציאלי
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישורי הכנסה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
לפי הקריטריונים של הגורם המפעיל
אופן התשלום: 
פרטי
אופן התשלום: 
חודשי
מחלקות: 
מחלקה לעצמאיים

שירותים

שירות קריאת מצוקה
טיפול סוציאלי
חוגים
מועדון
פעילות חברתית

צוות

עובדים כלליים
עובדים סוציאליים
מנהל
אב בית

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

עצמאיים

מספר אמשים במחלקה: 
86
אזור לקבלה: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות