דיור גיל הזהב, אילת

ישוב: 
אילת
בעלות: 
פרזות
ותק: 
1996
פיקוח: 
משרד הרווחה
אופן הפנייה: 
פנייה לעמותה המפעילה
אופן הפנייה: 
דרך המחלקה לשירותים חברתיים
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישורי הכנסה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
מכתב הפניה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
דוח סוציאלי
אופן התשלום: 
לפי הקריטריונים של הגורם המפעיל
אופן התשלום: 
חודשי
אופן התשלום: 
פרטי
מחלקות: 
מחלקה לעצמאיים

שירותים

חוגים
שירות קריאת מצוקה
פעילות חברתית
טיפול סוציאלי
מועדון

צוות

אב בית
עובדים כלליים

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
שפות דיבור: 
רוסית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

עצמאיים

מספר אמשים במחלקה: 
103
אזור לקבלה: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות