גני אורה, ירושלים

ישוב: 
ירושלים
בעלות: 
פרטית
ותק: 
2000
פיקוח: 
משרד הבריאות (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
דוח סוציאלי
אופן התשלום: 
חודשי
מחלקות: 
מחלקה סיעודית
מחלקות: 
מחלקה לתשושי נפש

שירותים

טיולים
מחלקה סיעודית
שירותי נקיון הבית
פיסיותראפיה
פעילות חברתית
טיפול רפואי
טיפול סוציאלי
ארוחות
טיפול אישי
שירותי כביסה
שירותי השגחה

צוות

אב בית
עובדים סוציאליים
אחיות
עובדים כלליים
מטפלים
פיסיותראפיסטים
מזכירות
מנהל

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
כל השפות
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

סיעודיים

מספר אנשים במחלקה: 
50
אזור לקבלה: 
ללא הגבלה

תשושי נפש

מספר אנשים במחלקה: 
24
אזור לקבלה: 
ללא הגבלה