ג'ועבה, ירושלים

ישוב: 
ירושלים
בעלות: 
פרטית
ותק: 
1999
פיקוח: 
משרד הבריאות (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
לפי הקריטריונים של משרד הבריאות
אופן התשלום: 
חודשי
אופן התשלום: 
פרטי
מחלקות: 
מחלקה סיעודית

שירותים

ארוחות
טיפול אישי
טיפול סוציאלי
מחלקה סיעודית
טיפול רפואי
מעקב רפואי/מונע

צוות

לא ידוע

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
ערבית
שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
מגזר ערבי

סיעודיים

מספר אנשים במחלקה: 
20
אזור לקבלה: 
ללא הגבלה