בית פרוטיאה - מחלקה סיעודית, הרצליה

ישוב: 
הרצליה
בעלות: 
ארגון עולים/התאחדות עולי..
ותק: 
1992
פיקוח: 
משרד הבריאות (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
אופן הפנייה: 
באמצעות משרד הבריאות (קוד)
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
פרטי
אופן התשלום: 
חודשי
מחלקות: 
מחלקה סיעודית

שירותים

פיסיותראפיה
טיפול רפואי
מרפאה
בית כנסת
ספרייה
אבחון רפואי
טיפול פסיכיאטרי
ריפוי בעיסוק
הערכה תפקודית
מחלקה סיעודית
גינה/חצר
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
מעקב רפואי/מונע
שירותי עזרה ביתית
טיפול סוציאלי
בריכת שחיה
ארוחות

צוות

מנהל
מטפלים
אב בית
עובדים סוציאליים
פיסיותראפיסטים
מרפאים בעיסוק
אחיות
רופא גריאטרי
רופא כללי

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
כל השפות
הקשר דתי: 
מסורתי

סיעודיים

מספר אנשים במחלקה: 
36
אזור לקבלה: 
ארצי