בית אבות סיעודי, עין גב

ישוב: 
עין-גב
בעלות: 
קיבוץ/התנועה הקיבוצית
פיקוח: 
משרד הבריאות (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באמצעות משרד הבריאות (קוד)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
פרטי
אופן התשלום: 
חודשי
אופן התשלום: 
לפי הקריטריונים של משרד הבריאות
מחלקות: 
מחלקה סיעודית

שירותים

טיפול סוציאלי
פעילות חברתית
שירותי עזרה ביתית
ריפוי בעיסוק
ארוחות
אשפוז קצר מועד
מחלקה סיעודית
מספרה
פעילות לבני המשפחה
התעמלות
טיפול רפואי
מעקב רפואי/מונע
שירות קריאת מצוקה
פיסיותראפיה
טיפול שיניים

צוות

מטפלים
עובדים כלליים
פיסיותראפיסטים
אחיות
קלינאי תקשורת
רופא כללי
עובדים סוציאליים

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

סיעודיים

מספר אנשים במחלקה: 
13
אזור לקבלה: 
מחוזי