בית אבות סיעודי סבים, ברעם

ישוב: 
ברעם (קיבוץ)
בעלות: 
קיבוץ/התנועה הקיבוצית
פיקוח: 
משרד הבריאות (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באמצעות משרד הבריאות (קוד)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
חודשי
מחלקות: 
מחלקה סיעודית

שירותים

פעילות חברתית
פיסיותראפיה
שירותי כביסה
ארוחות
מחלקה סיעודית
תעסוקה
גינה/חצר
טיפול סוציאלי
טיפול רפואי
טיפול אישי

צוות

מזכירות
אחיות
עובדים סוציאליים
רופא גריאטרי
יועץ תעסוקה/השמה/מקצועי
מנהל
פיסיותראפיסטים
עובדים כלליים
מטפלים

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
שפות דיבור: 
שפות אחרות
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

סיעודיים

מספר אנשים במחלקה: 
18
אזור לקבלה: 
מחוזי