בית אבות סיעודי בית שיקמה, עמיר

ישוב: 
עמיר
בעלות: 
פרטית
בעלות: 
קיבוץ/התנועה הקיבוצית
ותק: 
1996
פיקוח: 
משרד הבריאות (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
ללא מחלקה לתשושי נפש
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
חודשי
אופן התשלום: 
לפי הקריטריונים של משרד הבריאות
אופן התשלום: 
פרטי
מחלקות: 
מחלקה סיעודית

שירותים

טיפול רפואי
פעילות חברתית
ארוחות
פיסיותראפיה
ריפוי בעיסוק
טיפול סוציאלי
התעמלות
שירותי עזרה ביתית
תעסוקה
אשפוז קצר מועד
מחלקה סיעודית
מעקב רפואי/מונע
מספרה

צוות

מטפלים
עובדים כלליים
קלינאי תקשורת
אחיות
עובדים סוציאליים
פיסיותראפיסטים
רופא כללי

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

סיעודיים

מספר אנשים במחלקה: 
18
אזור לקבלה: 
מחוזי