בית אבות סיעודי בית רחל, קיבוץ הגושרים

ישוב: 
הגושרים
בעלות: 
קיבוץ/התנועה הקיבוצית
פיקוח: 
משרד הבריאות (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
חודשי
מחלקות: 
מחלקה סיעודית

שירותים

טיפול אישי
גינה/חצר
מחלקה סיעודית
פיסיותראפיה
שירות קריאת מצוקה
ארוחות
מעקב רפואי/מונע
פעילות חברתית
טיפול סוציאלי
שירותי כביסה

צוות

רופא גריאטרי
מזכירות
עובדים סוציאליים
פיסיותראפיסטים
מטפלים
עובדים כלליים
מנהל
אחיות

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
שפות דיבור: 
שפות אחרות
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

סיעודיים

מספר אנשים במחלקה: 
13
אזור לקבלה: 
מחוזי