בית אבות סיעודי בית פרומקין, דגניה ב'

ישוב: 
דגניה ב'
פיקוח: 
משרד הבריאות (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באמצעות משרד הבריאות (קוד)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
פרטי
אופן התשלום: 
חודשי
אופן התשלום: 
לפי הקריטריונים של משרד הבריאות
מחלקות: 
מחלקה סיעודית

שירותים

טיפול סוציאלי
מחלקה סיעודית
פעילות לבני המשפחה
פעילות חברתית
טיפול שיניים
שירות קריאת מצוקה
שירותי עזרה ביתית
ארוחות
פיסיותראפיה
טיפול רפואי
מספרה
ריפוי בעיסוק
אשפוז קצר מועד
מעקב רפואי/מונע
התעמלות

צוות

פיסיותראפיסטים
מטפלים
עובדים כלליים
אחיות
רופא כללי
קלינאי תקשורת
עובדים סוציאליים

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

סיעודיים

מספר אנשים במחלקה: 
18
אזור לקבלה: 
מחוזי