בית אבות סיעודי בית כסיף, בלום

ישוב: 
כפר-בלום
בעלות: 
קיבוץ/התנועה הקיבוצית
פיקוח: 
משרד הבריאות (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באמצעות משרד הבריאות (קוד)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
פרטי
אופן התשלום: 
לפי הקריטריונים של משרד הבריאות
אופן התשלום: 
חודשי
מחלקות: 
מחלקה סיעודית

שירותים

מספרה
ריפוי בעיסוק
מעקב רפואי/מונע
טיפול שיניים
פעילות חברתית
התעמלות
ארוחות
פיסיותראפיה
טיפול רפואי
טיפול סוציאלי
שירות קריאת מצוקה
פעילות לבני המשפחה
שירותי עזרה ביתית
מחלקה סיעודית
אשפוז קצר מועד

צוות

אחיות
מטפלים
רופא כללי
עובדים כלליים
קלינאי תקשורת
פיסיותראפיסטים
עובדים סוציאליים

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

סיעודיים

מספר אנשים במחלקה: 
14
אזור לקבלה: 
מחוזי