בית אבות סיעודי בית האגם, חולתה

ישוב: 
חולתה
בעלות: 
קיבוץ/התנועה הקיבוצית
בעלות: 
פרטית
ותק: 
1997
פיקוח: 
משרד הבריאות (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
אופן הפנייה: 
באמצעות משרד הבריאות (קוד)
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
פרטי
אופן התשלום: 
לפי הקריטריונים של משרד הבריאות
אופן התשלום: 
חודשי
מחלקות: 
מחלקה סיעודית

שירותים

התעמלות
פיסיותראפיה
מספרה
ארוחות
מחלקה סיעודית
ריפוי בעיסוק
מעקב רפואי/מונע
טיפול רפואי
פעילות לבני המשפחה
אשפוז קצר מועד
שירותי עזרה ביתית
טיפול סוציאלי
טיפול שיניים
שירות קריאת מצוקה
פעילות חברתית

צוות

קלינאי תקשורת
אחיות
מטפלים
עובדים כלליים
עובדים סוציאליים
רופא כללי
פיסיותראפיסטים

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

סיעודיים

מספר אנשים במחלקה: 
17
אזור לקבלה: 
מחוזי