בית אבות סיעודי בית דורות, גשר

ישוב: 
גשר
בעלות: 
קיבוץ/התנועה הקיבוצית
ותק: 
1990
פיקוח: 
משרד הבריאות (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באמצעות משרד הבריאות (קוד)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
פרטי
אופן התשלום: 
חודשי
אופן התשלום: 
לפי הקריטריונים של משרד הבריאות
מחלקות: 
מחלקה סיעודית

שירותים

מספרה
שירותי עזרה ביתית
ריפוי בעיסוק
טיפול סוציאלי
ארוחות
אשפוז קצר מועד
מעקב רפואי/מונע
פעילות חברתית
שירות קריאת מצוקה
טיפול רפואי
טיפול שיניים
ארוחות במקום לקשישים מהקהילה
מחלקה סיעודית
פעילות לבני המשפחה
התעמלות
פיסיותראפיה

צוות

רופא גריאטרי
עובדים סוציאליים
אחיות
פיסיותראפיסטים
מטפלים
עובדים כלליים

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
רוסית
שפות דיבור: 
אנגלית
שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

סיעודיים

מספר אנשים במחלקה: 
14
אזור לקבלה: 
מחוזי