בית אבות סיעודי בית כרמל, מעגן מיכאל

ישוב: 
מעגן-מיכאל
ותק: 
1996
פיקוח: 
משרד הבריאות (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
אופן הפנייה: 
באמצעות משרד הבריאות (קוד)
קריטריונים לקבלה: 
אישור ועדת קבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
לפי הקריטריונים של משרד הבריאות
אופן התשלום: 
חודשי
אופן התשלום: 
פרטי
מחלקות: 
מחלקה סיעודית

שירותים

ארוחות
מחלקה סיעודית
מעקב רפואי/מונע
טיפול סוציאלי
התעמלות
ריפוי בעיסוק
פיסיותראפיה
אשפוז קצר מועד
טיפול רפואי
פעילות חברתית

צוות

פיסיותראפיסטים
מטפלים
אחיות
עובדים סוציאליים
מרפאים בעיסוק
עובדים כלליים
רופא כללי

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

סיעודיים

מספר אנשים במחלקה: 
12
אזור לקבלה: 
מחוזי