בית אבות בית יונה, באר שבע

ישוב: 
באר-שבע
בעלות: 
עמותה
ותק: 
1999
פיקוח: 
משרד הבריאות (+רשיון)
פיקוח: 
משרד הרווחה (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
חודשי
מחלקות: 
מחלקה לתשושים
מחלקות: 
מחלקה סיעודית

שירותים

ריפוי בעיסוק
טיפול רפואי
שירותי כביסה
פעילות חברתית
שירות קריאת מצוקה
טיפול אישי
ארוחות
טיפול סוציאלי
פיסיותראפיה
מחלקה סיעודית

צוות

רכז הדרכה/תרבות
דיאטנית
עובדים סוציאליים
מנהל
אב בית
מרפאים בעיסוק
פיסיותראפיסטים
מטפלים
עובדים כלליים
רופא גריאטרי
אחיות
מזכירות

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
שפות אחרות
שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

תשושים

מספר אנשים במחלקה: 
100
אזור לקבלה: 
ללא הגבלה

סיעודיים

מספר אנשים במחלקה: 
36
אזור לקבלה: 
ארצי