בית חולים סיעודי מגדלי נתן 2000 (1999) בע''מ, תל אביב-יפו

ישוב: 
תל-אביב-יפו
בעלות: 
פרטית
ותק: 
1992
פיקוח: 
משרד הבריאות (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באמצעות משרד הבריאות (קוד)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
לפי הקריטריונים של משרד הבריאות
מחלקות: 
מחלקה סיעודית

שירותים

פעילות לבני המשפחה
שירות קריאת מצוקה
טיפול באמנות
טיפול אישי
ארוחות
הסעות
הערכה תפקודית
מחלקה סיעודית
פיסיותראפיה
פדיקור
התעמלות
ריפוי בעיסוק
אבחון רפואי
טיפול סוציאלי
טיפול רפואי

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
ערבית
שפות דיבור: 
אידיש
שפות דיבור: 
רומנית
שפות דיבור: 
רוסית
שפות דיבור: 
אנגלית
שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

סיעודיים

מספר אנשים במחלקה: 
64
אזור לקבלה: 
ארצי