בית חולים מזור בית ראובן לאישפוז סיעודי ותשושי נפש, ירושלים

ישוב: 
ירושלים
בעלות: 
פרטית
ותק: 
1989
פיקוח: 
משרד הבריאות (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באמצעות משרד הבריאות (קוד)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
אישור ועדת קבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
דוח סוציאלי
אופן התשלום: 
לפי הקריטריונים של משרד הבריאות
אופן התשלום: 
חודשי
אופן התשלום: 
פרטי
מחלקות: 
מחלקה סיעודית
מחלקות: 
מחלקה לתשושי נפש

שירותים

טיפול במוסיקה
חונכים/ מתנדבים
טיפול סוציאלי
נופשון
מחלקה סיעודית
ריפוי בעיסוק
שירותי כביסה
טיפול אישי
טיפול רפואי
טיפול פרטני להורים/בני-משפחה
פעילות חברתית
פיסיותראפיה
אבחון רפואי
טיפול באמנות

צוות

עובדים כלליים
דיאטנית
מזכירות
עובדים סוציאליים
מטפלים
מרפאים במוסיקה/ בתנועה/ אמנות
רופא כללי
מרפאים בעיסוק
פיסיותראפיסטים
אב בית
אחיות
פודיאטריסט/כירופודיסט
מתנדבים

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
שפות אחרות
שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
מסורתי

סיעודיים

מספר אנשים במחלקה: 
20
אזור לקבלה: 
ארצי

תשושי נפש

מספר אנשים במחלקה: 
52
אזור לקבלה: 
ארצי