בית אבות בית הורים רחביה, ירושלים

ישוב: 
ירושלים
בעלות: 
פרטית
ותק: 
1999
פיקוח: 
משרד הרווחה (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
חודשי
מחלקות: 
מחלקה לעצמאיים ותשושים

שירותים

הרצאות/חוגים
פיסיותראפיה
ארוחות
פעילות חברתית
טיולים
ריפוי בעיסוק
מעקב רפואי/מונע
חוגים
טיפול סוציאלי
אשפוז יום
נופשון

צוות

פיסיותראפיסטים
מזכירות
מנהל
עובדים כלליים
מטפלים
רופא גריאטרי
מרפאים בעיסוק
עובדים סוציאליים
אחיות

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

עצמאיים ותשושים

מספר אנשים במחלקה: 
30
אזור לקבלה: 
ללא הגבלה