בית הורים דבורה, הרצליה

ישוב: 
הרצליה
בעלות: 
פרטית
ותק: 
1974
פיקוח: 
משרד הרווחה (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
אופן הפנייה: 
הפנייה של הגורם המטפל
קריטריונים לקבלה: 
לא מיועד לחולים סיעודיים
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
פרטי
מחלקות: 
מחלקה לעצמאיים ותשושים

שירותים

חוגים
מרפאה
שירותי כביסה
טיולים
התעמלות
ריפוי בעיסוק
טיפול פסיכיאטרי
הסברה/ עלון, דף קשר, ביטאון
חונכים/ מתנדבים
הפעלת מרכז יום לקשיש
מועדון
טיפול משפחתי/זוגי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
ביקורי בית/מעקב
גינה/חצר
מספרה
הרצאות/חוגים
פיסיותראפיה
טיפול סוציאלי
שירותי נקיון הבית
טיפול אישי
טיפול מונע
טיפול רפואי
שירות קריאת מצוקה

צוות

עובדים כלליים
רופא גריאטרי
פסיכיאטר
פיסיותראפיסטים
צוות לילה
מרפאים בעיסוק
מתנדבים
מטפלים
מנהל
עובדים סוציאליים
פודיאטריסט/כירופודיסט
אחיות

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
כל השפות
הקשר דתי: 
דתי

עצמאיים ותשושים

מספר אנשים במחלקה: 
45
אזור לקבלה: 
ארצי