בית בלב בע''מ , גני עומר

ישוב: 
עומר
בעלות: 
רשת בית בלב מקבוצת מכבי שירותי בראות
ותק: 
1991
רשת: 
בית בלב
פיקוח: 
משרד הבריאות (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
אופן הפנייה: 
ועדת היכרות של הבית
קריטריונים לקבלה: 
ועדת היכרות של הבית
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
פרטי
אופן התשלום: 
חודשי
אופן התשלום: 
לפי הקריטריונים של קופת חולים
מחלקות: 
מחלקה לסיעודיים מורכבים
מחלקות: 
מחלקה שיקומית

שירותים

טיפול רפואי
טיפול אישי
שרותי סיעוד
שירות רפואי
ארוחות
הערכה תפקודית
ריפוי בעיסוק
שירותי כביסה
טיפול סוציאלי
מרפאה
טיפול מונע
אבחון רפואי
פעילות חברתית
שירות קריאת מצוקה
תעסוקה
פיסיותראפיה

צוות

מטפלים
מנהל
מרפאים בעיסוק
מזכירות
רופא גריאטרי
אחיות
עובדים סוציאליים
דיאטנית
רוקח
עובדים כלליים
פיסיותראפיסטים

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
שפות דיבור: 
שפות אחרות
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

סיעודיים מורכבים

אזור לקבלה: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות
מספר אנשים במחלקה: 
23

שיקומיים

מספר אנשים במחלקה: 
21
אזור לקבלה: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות