בית אבות רפא-אל, ירושלים

ישוב: 
ירושלים
בעלות: 
פרטית
ותק: 
1987
פיקוח: 
משרד הרווחה (+רשיון)
אופן הפנייה: 
דרך ביטוח לאומי
אופן הפנייה: 
פנייה לשירות לזקן
אופן הפנייה: 
הפנייה של הגורם המטפל
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
לא מיועד לחולים סיעודיים
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
לפי הקריטריונים של משרד הרווחה
אופן התשלום: 
פרטי
מחלקות: 
מחלקה לתשושים

שירותים

טיפול בדיבור, שפה וקול; הבעה ותקשורת
טיפול אישי
ריפוי בעיסוק
פיסיותראפיה
גינה/חצר
ספרייה
פעילות חברתית
נופשון

צוות

אחיות
עובדים סוציאליים
רופא כללי
מטפלים
עובדים כלליים
פסיכיאטר

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
אידיש
שפות דיבור: 
רוסית
שפות דיבור: 
ערבית
שפות דיבור: 
עברית
שפות דיבור: 
ספרדית/לדינו/פורטוגזית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

תשושים

מספר אנשים במחלקה: 
40
אזור לקבלה: 
ארצי