בית אבות ע''ש בראט, כרמיאל

ישוב: 
כרמיאל
בעלות: 
גוף ציבורי
פיקוח: 
משרד הרווחה (+רשיון)
פיקוח: 
משרד הבריאות (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
דוח סוציאלי
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
חודשי
מחלקות: 
מחלקה לתשושים
מחלקות: 
מחלקה סיעודית

שירותים

פיסיותראפיה
גינה/חצר
פעילות חברתית
ריפוי בעיסוק
ארוחות
מעקב רפואי/מונע
הרצאות/חוגים
טיפול רפואי
מחלקה סיעודית
שירותי כביסה
טיפול סוציאלי
טיפול אישי

צוות

עובדים כלליים
רופא גריאטרי
אחיות
עובדים סוציאליים
מנהל
מזכירות
מטפלים
פיסיותראפיסטים
אב בית
מרפאים בעיסוק

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
שפות דיבור: 
שפות אחרות
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

תשושים

מספר אנשים במחלקה: 
19
אזור לקבלה: 
מחוזי

סיעודיים

מספר אנשים במחלקה: 
36
אזור לקבלה: 
מחוזי