בית אבות נאות אבי, נתיבות

ישוב: 
נתיבות
בעלות: 
פרטית
רשת: 
נאות אבי
פיקוח: 
משרד הבריאות (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
חודשי
מחלקות: 
מחלקה סיעודית
מחלקות: 
מחלקה לתשושי נפש

שירותים

ארוחות
גינה/חצר
מספרה
פיסיותראפיה
טיפול רפואי
בית כנסת
טיפול אישי
פעילות חברתית
שירותי כביסה
תעסוקה
מעקב רפואי + טיפול תרופתי
טיפול סוציאלי

צוות

פיסיותראפיסטים
רכז תעסוקה
מנהל
עובדים כלליים
מטפלים
ספרית
רופא כללי
מזכירות
אחיות
עובדים סוציאליים

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
שפות אחרות
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

סיעודיים

מספר אנשים במחלקה: 
68
אזור לקבלה: 
ללא הגבלה

תשושי נפש

מספר אנשים במחלקה: 
30
אזור לקבלה: 
ללא הגבלה