בית אבות משען,גונן, ירושלים

ישוב: 
ירושלים
בעלות: 
משען
ותק: 
1968
פיקוח: 
משרד הרווחה (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
אופן הפנייה: 
פנייה לועדת הקבלה של המוסד
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
חודשי
אופן התשלום: 
פרטי
מחלקות: 
מחלקה לעצמאיים
מחלקות: 
מחלקה לתשושים

שירותים

פיסיותראפיה
ארוחות
טיולים
תעסוקה
התעמלות
חוגים
טיפול אישי
פעילות חברתית
טיפול רפואי
ריפוי בעיסוק
טיפול סוציאלי
מרפאה
שירותי כביסה
הרצאות/חוגים
בית כנסת
ספרייה
שירות קריאת מצוקה

צוות

אחיות
אב בית
מנהל
עובדים סוציאליים
דיאטנית
רופא כללי

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

עצמאיים

מספר אמשים במחלקה: 
97
אזור לקבלה: 
ארצי

תשושים

מספר אנשים במחלקה: 
22
אזור לקבלה: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות