בית אבות ויזרע יצחק, ירושלים

ישוב: 
ירושלים
בעלות: 
עמותה
ותק: 
1990
פיקוח: 
משרד הבריאות (+רשיון)
פיקוח: 
משרד הרווחה (+רשיון)
אופן הפנייה: 
דרך המחלקה לשירותים חברתיים
אופן הפנייה: 
באמצעות משרד הבריאות (קוד)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
אישור ועדת קבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
חודשי
אופן התשלום: 
לפי הקריטריונים של משרד הרווחה
אופן התשלום: 
לפי הקריטריונים של משרד הבריאות
אופן התשלום: 
פרטי
אופן התשלום: 
לפי הקריטריונים של משרד הבטחון
מחלקות: 
מחלקה לעצמאיים ותשושים
מחלקות: 
מחלקה סיעודית

שירותים

מעקב רפואי/מונע
מספרה
ארוחות
מחלקה סיעודית
פעילות חברתית
פיסיותראפיה
ריפוי בעיסוק
טיפול סוציאלי
טיפול רפואי
שירותי עזרה ביתית
בית כנסת

צוות

רופא כללי
מטפלים
מרפאים בעיסוק
רכז הדרכה/תרבות
פיסיותראפיסטים
דיאטנית
מזכירות
אב בית
אחיות
עובדים סוציאליים
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
עובדים כלליים

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
גרמנית
שפות דיבור: 
אנגלית
שפות דיבור: 
אידיש
הקשר דתי: 
חרדי

עצמאיים ותשושים

מספר אנשים במחלקה: 
37
אזור לקבלה: 
ללא הגבלה

סיעודיים

מספר אנשים במחלקה: 
99
אזור לקבלה: 
ללא הגבלה