בית אבות הרצליה, הרצליה

ישוב: 
הרצליה
בעלות: 
עמותה
ותק: 
1933
פיקוח: 
משרד הרווחה (+רשיון)
אופן הפנייה: 
פנייה לועדת הקבלה של המוסד
אופן הפנייה: 
דרך משרד הרווחה
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
פרטי
אופן התשלום: 
חודשי
מחלקות: 
מחלקה לתשושים

שירותים

התעמלות
טיפול סוציאלי
ארוחות
טיפול רפואי
חונכים/ מתנדבים
שירותי עזרה ביתית
גינה/חצר
מועדון
ספרייה
טיפול מונע
חוגים

צוות

צוות לילה
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מתנדבים
עובדים כלליים
מנהל
עובדים סוציאליים
אב בית
רופא כללי
פיסיותראפיסטים
אחיות

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
פולנית
שפות דיבור: 
רוסית
שפות דיבור: 
ערבית
שפות דיבור: 
אידיש
שפות דיבור: 
רומנית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

תשושים

מספר אנשים במחלקה: 
46
אזור לקבלה: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות