בית אבות גני רות, ירושלים

ישוב: 
ירושלים
בעלות: 
פרטית
ותק: 
1995
פיקוח: 
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד הרווחה (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
ללא מחלקה לתשושי נפש
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
חד פעמי + חודשי
אופן התשלום: 
חודשי
אופן התשלום: 
פרטי
מחלקות: 
מחלקה לתשושים

שירותים

פיסיותראפיה מחוץ לשירות
מספרה
פעילות חברתית
גינה/חצר
אבחון רפואי
ריפוי בעיסוק
ספרייה
טיפול רפואי
הסעות למקבלי השירות
ליווי לסידורים
התעמלות
הערכה תפקודית
טיולים
חוגים
הרצאות/חוגים
טיפול אישי (רחצה, סיעוד, וכדומה)
מרפאה
מועדון

צוות

רופא כללי
מדריכים חברתיים
מטפלים
עובדים סוציאליים
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
אחיות
אב בית
מנהל
פסיכיאטר

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
שפות דיבור: 
אנגלית
שפות דיבור: 
אידיש
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

תשושים

מספר אנשים במחלקה: 
33
אזור לקבלה: 
ארצי